Lubelska Izba Lekarska - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności
Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Forum to dla nas sprawa najwyższej wagi. Poniżej Użytkownicy znajdą informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe oraz dlaczego to robimy.

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu to robimy?
Forum OIL zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania określonych czynności, czyli w naszym przypadku jedynie do rejestracji konta użytkownika za pomocą którego możesz publikować posty i wchodzić w interakcję z innymi członkami naszej społeczności. W ich skład wchodzą następujące dane osobowe: nazwa, adres e-mail, adres IP, data logowania, data urodzenia, komunikatory (GG, MSN, ICQ, Yahoo, Jabber, Skype), strona www, zainteresowania, biografia, zawód, model telefonu, model tabletu, miejscowość zamieszkania, sieć komórkowa, płeć, szczegółowe informacje na temat używanego urządzenia (firmware, kernel, radio, recovery, theme, MODy), numer telefonu, adresy profili społecznościowych (Google+, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).
Przetwarzanie powyższych danych osobowych ma na celu wyłącznie umożliwienie korzystania z forum dyskusyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz eliminowanie ewentualnych nadużyć. Nie musisz się jednak niczego obawiać, bo twoje dane osobowe są u nas całkowicie bezpieczne – nie wydajemy ich osobom postronnym, ale może się zdarzyć, że będziemy musieli udostępnić je na wniosek organów ściągania lub w innych uzasadnionych prawnie sytuacjach.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podczas przetwarzania danych osobowych mamy do czynienia z kilkoma różnymi podstawami prawnymi przetwarzania. Dane przetwarzamy przede wszystkim na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możemy przetwarzać je także do pomiarów statystycznych i wykrywania nadużyć (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).
Pragniemy zaznaczyć, że dobrowolnie podając w postach, prywatnych wiadomościach, komentarzach lub mailach do nas wysłanych swoje dane osobowe, automatycznie uzyskujemy Twoją zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że "zgoda" w rozumieniu RODO to dobrowolne, świadome, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego zezwolenie na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Wszystkie podane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to niezbędne do świadczenia usług lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadku danych, które takiej zgody wymagają). W niektórych sytuacja, nawet po wycofaniu zgody, będziemy mogli przetwarzać dane przez dłuższy czas – np. o ile będzie to konieczne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a także w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.

Jakie prawa Wam przysługują?
Każdemu użytkownikowi Forum OIL przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
• prawo do poprawiania, uzupełniania swoich danych oraz ich usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w zakresie, w jakim przewiduje to RODO.
W sprawie chęci skorzystania z wymienionych wyżej praw prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: odo@oil.lublin.pl.

Prawo do poprawienia lub uzupełnienia swoich danych Użytkownik może wykonywać samodzielnie poprzez edycję założonego profilu. Użytkownik może podjąć także decyzję o skasowaniu swojego konta w każdym czasie.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.
Kontakt możliwy drogą korespondencyjną lub mailową sekretariat@oil.lublin.pl, a także telefonicznie: (81) 536 04 50.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Prowadząc zamknięte forum dyskusyjne LIL musimy udostępniać niektóre dane osobowe podmiotom z nami współpracującym przy tworzeniu i utrzymaniu usługi forum, tj. dostawcom usług informatycznych
Zaznaczamy, że każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji określonej usługi. Każdy z tych podmiotów zapewnia także aktualne i dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie uprzedzamy, że odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności organy państwowe. W takich przypadkach udostępnienie Waszych danych odbywa się wyłącznie na podstawie i w granicach odpowiednich przepisów prawa.

Pliki cookies
Forum jak każda witryna w Internecie wykorzystuje pliki cookies, które nierzadko są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Dzięki nim możliwe jest m.in. prowadzenie statystyk. Jednocześnie informujemy, że pliki cookies mogą stosować także podmioty z nami współpracujące.
Każdy Użytkownik może w każdej chwili dostosować pliki cookies do swoich preferencji za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje co do tego znajdują się poniżej - wybierz swoją przeglądarkę i przeczytaj poradnik.
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Opera
• Safari
• Mozilla Firefox
Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że usługa może przestać działać prawidłowo.

RODO
1. Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin. Kontakt możliwy drogą korespondencyjną lub mailową sekretariat@oil.lublin.pl, a także telefonicznie: (81) 536 04 50.
3. Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych – kontakt: odo@oil.lublin.pl
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona dobrowolnie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na legalność uprzedniego przetwarzania. Ponadto, dane możemy przetwarzać także w celu pomiarów statystycznych oraz wykrywania nadużyć, co stanowi uzasadniony prawnie interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z usługi zamkniętego forum dyskusyjnego.
6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika/skasowania konta. Administrator zastrzega możliwość dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych, o ile będzie to konieczne do wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, a także w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.
7. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przysługują następujące prawa: wglądu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ograniczenia przetwarzania, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem przy tworzeniu i utrzymaniu usługi forum, tj. dostawcy usług informatycznych, a także inne podmioty upoważnione do pozyskiwania danych z mocy prawa.
9. Na przetwarzanie danych osobowych naruszające przepisy zainteresowanemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wróć do poprzedniej strony